XXL Young

FotoGaleria / 30 maja, 2011
More Story

XXL-ką być można dwojako...

Można mieć kompleksy, być niezadowolonym ze swojego wyglądu, narzekać, że tu i ówdzie ma się za dużo, nic z tym nie robić...

February 25, 2011